عکس و تصاویر انتخابات ۱۴۰۰/ گروه ۲۲ توپخانه ارتش شهرضا

منبع:yjc.news

قفل کردن درب بدون داشتن کلید + فیلم