عکس و تصاویر بازدید سعید جلیلی از کارگاه تولیدی معلولان

منبع:yjc.news

ویدئو میزان کشندگی کرونا نسبت به سال ۹۹ _فروردین