مسابقه عجیب کولی گرفتن مردان از زنان نپال | بامتن

در این مسابقه جالب و در عین حال عجیب گروهی از زنان شرکت کننده همسران خود را روی پشت خود حمل کردند. جایزه مسابقه به زنی اهدا می‌شد که در حالی که شوهرش روی پشت او سوار است از خط پایان عبور کند.

دیدن پست bamatn.com

کلیپ قدم زدن تمساح در پیاده‌‌رو