هندوستان تایمز: مقامات امنیتی هند با گروه طالبان ارتباط برقرار کردند

منبع:yjc.ir

کلیپ وحشتناک از سوزاندن اجساد کرونا در هند