اسامی نهایی کاندیداهای شورای شهر بویراحمد و دهدشت اعلام شد

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج، شوراهای اسلامی شهر و روستا شوراهایی هستند که در شهرها و روستاهای ایران به‌ طور جداگانه و با رأی مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند.اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار تن از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.

از سال ۷۸ تاکنون پنج دوره شورای اسلامی شهر و روستا‌ها تشکیل شده و انتخابات ششمین دوره شورا‌های اسلامی نیز در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران برگزار خواهد شد.

اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده شورا در بویراحمد و دهدشت

ستاد انتخابات در اطلاعیه‌ ای اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی ۴ شهر شهرستان بویراحمد و شهر دهدشت را اعلام کرد.

اسامی نامزد‌های ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر است؛
۱ – فرشید احمدی کیش فرزند بندر کد نامزد ۱۲۴،
۲ – رخسانه احمدی مهریان فرزند سیدشکراله کد نامزد ۱۲۵،
۳ – سیده حوریه اخلاقی کریک فرزند سیدمختار کد نامزد ۱۲۶،
۴ – فرزاد ارجمند فرزند عیسی کد نامزد ۱۲۷،
۵ – عادل اردشیری فرزند گلدی کد نامزد ۱۲۸،
۶ – سیدضیاءالدین ارشدی فرزند سیدمحمدطاهر کد نامزد ۱۲۹،
۷ – محمدرضا آریا فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۴۱،
۸ – اسماعیل آریوبرزن فرزند موسی کد نامزد ۱۴۲،
۹ – علی اکبر اسدی دولت آباد فرزند یدالله کد نامزد ۱۴۶،
۱۰ – هاشم اسفندیارنژاد فرزند موسی کد نامزد ۱۴۷،
۱۱ – مینا افشار فرزند شکرالله کد نامزد ۱۴۹،
۱۲ – علیرضا افشون فرزند جانی کد نامزد ۱۵۱،
۱۳ – محمد امیری فرزند فاضل کد نامزد ۱۵۷،
۱۴ – هدایت اله امیری فرزند امراله کد نامزد ۱۵۸،
۱۵ – نعمت الله امیریان پور فرزند یدالله کد نامزد ۱۵۹،
۱۶ – عیسی انصاری فرزند کرم کد نامزد ۱۶۱،
۱۷ – سرافراز آوری فرزند ایاز کد نامزد ۱۶۲،
۱۸ – مریم بستام فرزند علی باز کد نامزد ۱۶۴،
۱۹ – عنایت بهرامی نیا فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۶۵،
۲۰ – مهدی بهمنی فرزند ناصر کد نامزد ۱۶۷،
۲۱ – ، ولی بهنام فرزند ویسی کد نامزد ۱۶۸،
۲۲ – سرخاب بی ننده فرزند محراب کد نامزد ۱۶۹،
۲۳ – سعید پادیز فرزند هومان کد نامزد ۱۷۱،
۲۴ – غلامرضا پردل مشهور به غلامرضا فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۲،
۲۵ – محمدامین پرهیزکار مشهور به پدرام فرزند کرامت کد نامزد ۱۷۴،
۲۶ – شهریار پشتیبان فرزند محمد کد نامزد ۱۷۵،
۲۷ – عزیزالله پناهی فرزند علی مراد کد نامزد ۱۷۶،
۲۸ – محمد پناهی فرزند کرامت اله کد نامزد ۱۷۸،
۲۹ – حاتم پیام فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۷۹،
۳۰ – محمود پیش آهنگ فرزند کاوس کد نامزد ۱۸۱،
۳۱ – فتاح تامرادی فرزند ویسی کد نامزد ۱۸۲،
۳۲ – علی تروند فرزند کهزاد کد نامزد ۱۸۴،
۳۳ – سیدمهدی توانگرمطلق فرزند سیداصغر کد نامزد ۱۸۵،
۳۴ – محسن تیربند فرزند نجاتعلی کد نامزد ۱۸۷،
۳۵ – الله کرم جانی پور فرزند عبدالله کد نامزد ۱۸۹،
۳۶ – ایمان جاودانه فرزند امیر کد نامزد ۱۹۲،
۳۷ – کرامت اله جاوید فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۹۴،
۳۸ – هیبت اله جاوید فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۹۵،

۳۹- محمدرضا جلیل فر فرزند بارانی کد نامزد ۱۹۷،

۴۰ – فاطمه زهرا جهان فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۲،

۴۱ – بهروز جهانبخش فرزند الماس کد نامزد ۲۱۴،

۴۲ – روح اله چترآذر فرزند عبداله کد نامزد ۲۱۵،

۴۳ – محمدجواد حبیبی فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۱۷،

۴۴ – علمدار حسین زاده فرزند الیاس کد نامزد ۲۱۸،

۴۵ – مهدی حسین زاده فرزند علم کد نامزد ۲۱۹،

۴۶ – سیدمحمدرضا حیدری فرزند سیدمحمدهاشم کد نامزد ۲۴۱،

۴۷ – زیبا خشت زر فرزند فایز کد نامزد ۲۴۲،

۴۸ –  بیژن خوش اندیش فرزند صدراله کد نامزد ۲۴۶،

۴۹ – امیر خیبری فر مشهور به امیرطلا فرزند فضل الله کد نامزد ۲۴۷،

۵۰ – سرافراز دارا فرزند رحمان کد نامزد ۲۴۹،

۵۱ – سیدعلی دانش فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۵۱،

۵۲ – سعیده دانشور اردکانی فرزند سالم کد نامزد ۲۵۲،

۵۳ – عطاءاله دانشی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۴،

۵۴ – حجت اله دبیقی فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۵۶،

۵۵ – محسن دستمرد فرزند غیب اله کد نامزد ۲۵۷،

۵۶ – مهدی دستیاران فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۵۸،

۵۷ – صدراله دهقان زاده فرزند حمداله کد نامزد ۲۵۹،

۵۸ – داوود دهقانی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۱،

۵۹ – آیت دیده ور فرزند یداله کد نامزد ۲۶۲،

۶۰ – سید حسین رازیان فرزند فریدون کد نامزد ۲۶۴،

۶۱ – اردوان رحیمی فیروزآباد فرزند حسنقلی کد نامزد ۲۶۸،

۶۲ – حامد رستمی فرزند روح الله کد نامزد ۲۷۱،

۶۳ – صادق رضائیان فرزند علی بخش کد نامزد ۲۷۲،

۶۴ –  فرشاد رکنی فرزند ابوطالب کد نامزد ۲۷۴،

۶۵ – سعید رودشتیان پور فرزند زریر کد نامزد ۲۷۵،

۶۶ – زینب زاهدی راد فرزند صفر کد نامزد ۲۷۶،

۶۷ – محمد زمان فرزند برزیان کد نامزد ۲۷۸،

۶۸ – اسماعیل ستار فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۷۹،

۶۹ – حسن ستوده فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۸۱،

۷۰ – مصطفی شجاعیان فرزند حسینقلی کد نامزد ۲۸۲،

۷۱ – یوسف شجاعی خو فرزند زریر کد نامزد ۲۸۴،

۷۲ – اردشیر شجاعی نژاد فرزند حیات کد نامزد ۲۸۵،

۷۳ – رسول شفیعی اردکانی فرزند خوبیار کد نامزد ۲۸۶،

۷۴ – الهه شیروانی اردکانی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۸۷،

۷۵ – سیدمحمد صدری فرزند سیداله داد کد نامزد ۲۸۹،

۷۶ – رضا صفری سروک فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۹۱،

۷۷ – علی طاهری کیا فرزند گرجی کد نامزد ۲۹۴،

۷۸ – اردشیر عباسی فرزند حسین کد نامزد ۲۹۷،

۷۹ – محمد عباسی تل گاوی فرزند علی بخش کد نامزد ۲۹۸،

۸۰ – صمد عزیزپورحسن آباد فرزند سلیمان کد نامزد ۴۱۲،

۸۱ – سیدخلیل عزیزی فرزند سیدداود کد نامزد ۴۱۴،

۸۲ – محمد علیزاده علی آباد فرزند نوراله کد نامزد ۴۱۵،

۸۳ – شاپور عنبری فرزند رمضان کد نامزد ۴۱۶،

۸۴ – محمود عوض پورناصرآباد فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۱۷،

۸۵ – سیدکامران فاضلیان کیش فرزند سیدمحمد کد نامزد ۴۱۸،

۸۶ – علی اصغر فتاحی کیا فرزند اسفندیار کد نامزد ۴۲۱،

۸۷ – حمیدرضا فرخان فرزند قباد کد نامزد ۴۲۵،

۸۸ – هادی فروغ فر فرزند خدامراد کد نامزد ۴۲۶،

۸۹ – علی فیاض‌مند فرزند کلبعلی کد نامزد ۴۲۹،

۹۰ – غلام حسن قایدگیوی فرزند طهمورث کد نامزد۴۵۱،

۹۱ – سیدمحمدصادق قائمی مشهور به سید فرزند سیدخلیل کد نامزد ۴۵۲،

۹۲ – شهرام قشقائی فرزند علی ناز کد نامزد ۴۵۴،

۹۳ – هاشم قلی پوری مشهور به هاشم فرزند آقاخان کد نامزد ۴۵۶،

۹۴ – محمد کرمی فرزند عیسی کد نامزد ۴۵۷،

۹۵ – حمید کرمی کالوس فرزند فریبرز کد نامزد ۴۵۸،

۹۶ – علی کشتکارفرد فرزند اله کرم کد نامزد ۴۵۹،

۹۷ – بهنام مؤمنی نصرآبادعلیا فرزند نظام کد نامزد ۴۶۱،

۹۸ – عنایت محمدپور فرزند علی جان کد نامزد ۴۶۴،

۹۹ – اصغر محمدیان فرزند علی کد نامزد ۴۶۵،

۱۰۰ – بهزاد محمدیان فرزند بزرگ کد نامزد ۴۶۷،

۱۰۱ – سیدمیثم محمدیان فرزند سیدعادل کد نامزد ۴۶۸،

۱۰۲ – محمود محمدی نیک مشهور به اله نظر فرزند بهمن کد نامزد ۴۶۹،

۱۰۳ – ایوب محمدی وند فرزند محمد کد نامزد ۴۷۱،

۱۰۴ – روح الله معماری نژادبابکان فرزند نظام کد نامزد ۴۷۴،

۱۰۵ – مسعود موسویان جدول قدم مشهور به موسوی فرزند عطاء کد نامزد ۴۷۸،

۱۰۶ – سیدمحسن موسوی کاشانی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۴۷۹،

۱۰۷ – هدایت نادریان فرزند سیفور کد نامزد ۴۸۲،

۱۰۸ – رضا ناظری فرزند سلیمان کد نامزد ۴۸۴،

۱۰۹ – حمید نیک جومقدم فرزند رحیم کد نامزد ۴۸۶،

۱۱۰ – محمد نیک فکر فرزند کرم الله کد نامزد ۴۸۷،

۱۱۱ – غلامحسین هادیانی نژاد فرزند گرگ الله کد نامزد ۴۸۹،

۱۱۲ –  حسن هدایت فرزند فرامرز کد نامزد ۴۹۱،

۱۱۳ – نوراله همتی دوست فرزند محمدتقی کد نامزد ۴۹۲،

۱۱۴ –  فروزان یزدان پناه فرزند محمدشفیع کد نامزد ۴۹۴،

۱۱۵ – محمدرضا یزدان پناهی فرزند مختار کد نامزد ۴۹۵،

۱۱۶ – اسماعیل یوسفی فرزند جعفر کد نامزد ۴۹۶،

۱۱۷ – نوراله یوسفی فرزند ابول کد نامزد ۴۹۷،

۱۱۸ – سیدحسین یوسفی مهریان فرزند سیدخالق کد نامزد ۴۹۸

نظربه اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر یاسوج ۷ تن اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۷ تن را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

اسامی نامزد‌های ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر مادوان به شرح زیر می‌باشد:

۱ – صادق آبسواران فرزند پیران کد نامزد ۱۵،

۲ – مصطفی آروئی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۶،

۳ – مسعود بارانی فرزند کاکاجان کد نامزد ۱۷،

۴ – شهرام برازش فرزند شکراله کد نامزد ۱۸،

۵ – رمضان بهمن پور فرزند عزیزمحمد کد نامزد ۱۹،

۶ –  صادق تبریک فرزند فرامرز کد نامزد ۲۴،

۷ – مریم خالدی فر فرزند نصیب اله کد نامزد ۲۵،

۸ – محمدحسین خردمنداصل فرزند فریبرز کد نامزد ۲۶،

۹ – محمود خلیلی نیک فرزند کیامرز کد نامزد ۲۷،

۱۰ –  علیرضا دانش فرزند اله رحم کد نامزد ۲۸،

۱۱ – فریده دیده بان فرزند عبدالله کد نامزد ۴۱،

۱۲ – حسین راستا فرزند احمد کد نامزد ۴۲،

۱۳ –  سیداحمد سروش نژاد فرزند سیدراه علی کد نامزد ۴۵،

۱۴ – سعید سعیدی جو فرزند عیدی کد نامزد ۴۶،

۱۵ – فیروز شجاعی جو فرزند حسینقلی کد نامزد ۴۷،

۱۶ –  مسلم شرافت زاده فرزند اقبال کد نامزد ۴۸،

۱۷ –  ولی شکوهی مقدم فرزند ماندنی کد نامزد ۴۹،

۱۸ – علی شیرودی نیا فرزند، ولی کد نامزد ۵۱،

۱۹ – ایرج صادق نیا فرزند محمدرضا کد نامزد ۵۲،

۲۰ – هرمز عطاخواه فرزند طهماسب کد نامزد ۵۴،

۲۱ – صادق غفاری زاده فرزند جواد کد نامزد ۵۶،

۲۲ – رسول فرخ پور فرزند حاجی کد نامزد ۵۷،

۲۳ – رضا فرخ پور فرزند حاجی کد نامزد ۵۸،

۲۴ – زواره قهرمانی فر فرزند فیض اله کد نامزد ۵۹،

۲۵ – حمیدرضا کیوان شکوه فرزند محمد کد نامزد ۶۱،

۲۶ – داود مجیدی اصل فرزند محمد کد نامزد ۶۲،

۲۷ –  قاسم مجیدی نیا فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۴،

۲۸ – قدرت اله مسعودمقدم فرزند امراله کد نامزد ۶۵،

۲۹ – علی نجات نبوی اصل فرزند آقاملا کد نامزد ۶۷،

۳۰ – نواب نوریان فرزند چنگیز کد نامزد ۶۸،

۳۱ – رحمان وصال مهر فرزند عباسقلی کد نامزد ۷۱،

۳۲ – سجاد یزدان پناه فرزند مندنی کد نامزد ۷۴

توجه:

نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ تن اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی تعدادحداکثر ۵ تن را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

اسامی نامزد‌های ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر چیتاب به شرح زیر می‌باشد:

۱ – ابراهیم پیشان فرزند خداخواست کد نامزد ۱۵،
۲ –  هومان جاوید فرزند حمید کد نامزد ۱۶،
۳ – سیدکرامت اله دادگستر فرزند احمد کد نامزد ۱۷،
۴ –  قدرت رجائی زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۸،
۵ – مهدی رست فرزند محمدظریف کد نامزد ۱۹،
۶ –  زاهد ساعدی فر فرزند علی کد نامزد ۲۱،
۷ –  پژمان عاملی فرزند مهران کد نامزد ۲۵،
۸ – لطفعلی فرزادنژاد فرزند خدابخش کد نامزد ۲۶،
۹ – منوچهر کاشفی فرزند فرج اله کد نامزد ۲۷،
۱۰ – مسعود مجیدپور فرزند جهرم کد نامزد ۲۸،
۱۱ – فرشید مدرس فرزند خدارحم کد نامزد ۴۱،
۱۲ – کریم داد موحدی‌نیا فرزند علی همت کد نامزد ۴۲،

۱۳ – آیت اله نشاطی فرزند حجت اله کد نامزد ۴۵

نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ تن اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۵ تن را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

اسامی داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر گراب سفلی

۱ – رحمن افتخاری فر فرزند غلام کد نامزد ۱۵،

۲ – محسن اکبری کیا فرزند محمد کد نامزد ۱۶،

۳ – نورمحمد الیاسی مقدم فرزند جهان کد نامزد ۱۷،

۴ – عبدالله الیاسی نسب فرزند ده دول کد نامزد ۱۸،

۵ – شیرزاد انوری مفرد فرزند حسین کد نامزد ۱۹،

۶ – اکبر باهنرفرد فرزند ظفر کد نامزد ۲۱،

۷ – ماهتاج برادران فرزند منوچهر کد نامزد ۲۴،

۸ – سیدضرغام پورساعد فرزند سیدفایز کد نامزد ۲۶،

۹ – امید تقوایی اصل فرزند ایمانعلی کد نامزد ۲۷،

۱۰ – یوسف جمالی زاده فرزند ظفر کد نامزد ۲۸،

۱۱ – عادل جمالی فرد فرزند محمدطاهر کد نامزد ۲۹،

۱۲ –  اسلام جمالی مهر فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۱،

۱۳ – پیمان دانش فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۲،

۱۴ – فریده درخورد فرزند عطاء کد نامزد ۴۶،

۱۵ – حسین رحمانی جو فرزند حداد کد نامزد ۴۷،

۱۶ – محمدامین سجادی مقدم فرزند امراله کد نامزد ۴۹،

۱۷ – عنایت الله سرافرازی فرزند بهزاد کد نامزد ۵۱،

۱۸ – اسلام صدیقی نژاد فرزند صحنعلی کد نامزد ۵۲،

۱۹ – علی عنایتیان مشهور به عنایتی فرزند خداکرم کد نامزد ۵۴،

۲۰ – رهام قاسمی اصل فرزند حاجتی کد نامزد ۵۶،

۲۱ – سیدشهرام مطهری فرد فرزند خوردک کد نامزد ۵۷،

۲۲ – امرالله مولائی اصل فرزند الله رضا کد نامزد ۵۸،

۲۳ – شهاب الدین ناصری فرد فرزند روزعلی کد نامزد ۵۹،

۲۴ – مجید نجیبی فر فرزند غلامعلی کد نامزد ۶۱

نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ تن اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۵ تن را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بویراحمد در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می‌باشد.

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

اسامی نامزد های انتخابات شورای اسلامی شهر دهدشت به شرح زیر است:

اسامی نهایی کاندیداهای شورای شهر بویراحمد و دهدشت

اسامی نهایی کاندیداهای شورای شهر بویراحمد و دهدشت

 

انتهای پیام/س

 

منبع:yjc.ir

ویدئو میزان کشندگی کرونا نسبت به سال ۹۹ _فروردین