عکس و تصاویر یک روز انتخاباتی با سعید جلیلی

منبع:yjc.news

کلیپ وحشتناک از سوزاندن اجساد کرونا در هند