خبرگزاری دولت: مردم از طرح دولت درباره نان استقبال کرده اند زیرا هم کیفیت افزایش یافته هم قیمت تغییری نکرده / نانوایی‌ها از مواردی مانند افزایش هزینه‌های تمام‌شده و کم بودن سهمیه آرد گله‌مند هستند اما این موضوعات ربطی به این طرح ندارد – انتخاب

بیشتر بخوانید

خبرگزاری دولت: مردم از طرح دولت درباره نان استقبال کرده اند زیرا هم کیفیت افزایش یافته هم قیمت تغییری نکرده / نانوایی‌های از مواردی مانند افزایش هزینه‌های تمام‌شده و کم بودن سهمیه آرد گله‌مند هستند اما این موضوعات ربطی به این طرح ندارد – انتخاب

بیشتر بخوانید